Alle mine kilder

Inspireret af Salme 87 v 7
“Syngende og dansede siger de: “Alle mine kilder har jeg i dig”